Hướng dẫn

gpt-3.5-turbo-instruct là gì, tiềm năng và giá bán của mô hình này

gpt-3.5-turbo-instruct là một mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ được phát triển bởi OpenAI. OpenAI ra mắt mô hình gpt-3.5-turbo-instruct để thay thế cho các mô hình Instruct hiện có, bao gồm: text-ada-001, text-babbage-001, text-curie-001 và ba mô hình text-davinci. Theo thông báo của OpenAI, các mô hình này sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 1 năm 2024

Chi phí của gpt-3.5-turbo-instruct

Chi phí và hiệu suất của “gpt-3.5-turbo-instruct” tương đương với các mẫu GPT-3.5 khác có cửa sổ ngữ cảnh 4K. Ngày hết hạn nhận dữ liệu đào tạo là tháng 9 năm 2021.

OpenAI cho biết rằng gpt-3.5-turbo-instruct được huấn luyện “tương tự” như các mô hình Instruct trước đó. Công ty không cung cấp chi tiết hoặc tiêu chuẩn cho mô hình Instruct mới, thay vào đó tham khảo thông báo tháng 1 năm 2022 về InstructGPT, là cơ sở cho GPT-3.5.

gpt-3.5-turbo-instruct không phải là một mô hình trò chuyện giống như GPT-3.5. Thay vào đó, nó được tối ưu hóa để trả lời trực tiếp các câu hỏi hoặc hoàn thiện văn bản. OpenAI khẳng định rằng nó có tốc độ nhanh như GPT-3.5-turbo.

Tiềm năng của gpt-3.5-turbo-instruct

gpt-3.5-turbo-instruct không phải là một mô hình trò chuyện giống như GPT-3.5. Nó không phải là mô hình chat mà tập trung tối ưu để trả lời câu hỏi hoặc hoàn thiện văn bản. Nhờ đó nó sẽ có nhiều ứng dụng hơn

  • Khả năng hiểu và thực hiện các hướng dẫn phức tạp hơn: gpt-3.5-turbo-instruct có thể hiểu và thực hiện các hướng dẫn phức tạp hơn, chẳng hạn như các hướng dẫn có nhiều bước hoặc các hướng dẫn yêu cầu suy luận.
  • Khả năng trả lời các câu hỏi một cách toàn diện hơn: gpt-3.5-turbo-instruct có thể trả lời các câu hỏi một cách toàn diện hơn, bao gồm cả các câu hỏi mở, thách thức và kỳ lạ.
  • Khả năng tạo các định dạng văn bản sáng tạo hơn: gpt-3.5-turbo-instruct có khả năng tạo các định dạng văn bản sáng tạo hơn, chẳng hạn như thơ, mã, kịch bản, tác phẩm âm nhạc, email, thư, v.v.

Ứng dụng của gpt-3.5-turbo-instruct:

Vì không tập trung vào giao tiếp theo dạng chat, nên cách sử dụng gpt-3.5-turbo-instruct sẽ khác đi, vì thế nó cũng có thể được sử dụng cho một loạt các ứng dụng khác chẳng hạn:

  • Giáo dục: Mô hình này có thể được sử dụng để tạo các tài liệu giảng dạy và học tập tương tác. Ví dụ, gpt-3.5-turbo-instruct có thể được sử dụng để tạo các bài tập tương tác, các trò chơi học tập và các mô phỏng.
  • Doanh nghiệp: Mô hình này có thể được sử dụng để tự động hóa các tác vụ và cải thiện hiệu quả. Ví dụ, gpt-3.5-turbo-instruct có thể được sử dụng để tạo các email, thư và tài liệu tiếp thị.
  • Nghiên cứu: Mô hình này có thể được sử dụng để tạo các mô hình và giả thuyết mới. 
  • Xây dựng nội dung: bài viết trên website, blog, hay các hướng dẫn, hỏi đáp …

Nếu bạn đang nghiên cứu về AI tạo sinh, và trải nghiệ thử mô hình gpt-3.5-turbo-instruct để viết nội dung cho Website hay blog của bạn, hiện tại bạn có thể trải nghiệm miễn phí tại AI viết content blog AIKTP

Kết luận:

Có khả năng tương tự như text-davinci-003 nhưng tương thích với điểm cuối hoàn thành kế thừa và không phải là Hoàn thành Trò chuyện. Chi phí của gpt-3.5-turbo-instruct sẽ tương tự với chi phí của gpt-3.5 4K context: có giá $0.0015 / 1.000 input tokens và $0.002 / 1.000 output tokens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *